Promoting optimal sexual health outcomes for all peoples in Aotearoa New Zealand.
E whakatairanga ana i ngā putanga hauora onioni papai mō ngā iwi katoa o Aotearoa.